Cảnh báo
  • Info: Thiết lập các thành phần VirtueMart cho mục menu

Phụ kiện chống sét


Ký hiệu: LDAS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LFRS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LCAC
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LCATT
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LCAS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ốc xiết cáp đồng và cọc tiếp địa

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LISUV
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LRIS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LCRS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LTAS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LTOS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LFLS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LDOS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết


Ký hiệu: LFRS
Xuất xứ: Kumwell - Thái Lan

Gọi để biết giá

Chi Tiết

Tư vấn thiết kế

Tư vấn, thiết kế các hệ thống tiếp đất công tác, tiếp đất bảo vệ và tiếp đất chống sét cho các thiết bị điện tử - viễn thông, phát thanh - truyền hình, thông tin vệ tinh, thiết bị đo lường, điện lực và các công trình kiến trúc khác v.v...thỏa mãn các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế;
Tư vấn thông tin và cung cấp cho quý khách hàng các loại điện cực tiếp đất; Từ điện cực tiếp đất thông thường, tiếp đất chôn sâu đến các loại điện cực tiếp đất tiên tiến hiện đại nhất (điện cực tiếp đất hóa học, điện cực than chì v.v...) phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

Video

Giới thiệu cột thu lôi chống sét

Cột thu lôi,hay cột chống sét là một thanh kim loại hoặc vật bằng kim loại được gắn trên đỉnh của một tòa nhàđiện ngoại quan bằng cách sử dụng một dây dẫn điện để giao tiếp với mặt đất hoặc "đất" thông qua một điện cực, thiết kế để bảo vệ tòa nhà trong trường hợp sét tấn công. Sét sẽ đánh xuống mục tiêu là trình xây dựng và sẽ đánh vào cột thu lôi rồi được truyền xuống mặt đất thông qua dây dẫn, thay vì đi qua tòa nhà, nơi nó có thể bắt đầu một đám cháy hoặc giật điện gây ra. Đây là một công cụ rất hữu ích với con người, có thể giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ từ sét.